تعبیر خواب روباه

خواب ها و رؤیاها اسرار ناشناخته ای دارند که از دیر باز برای انسان ها جذاب بوده و اکثر افراد بعد از دیدن خواب به دنبال تعبیر آن می روند و تفسیرش می کنند .دیدن روباه در خواب چندان رایج نیست ، اما تعابیر زیادی دارد و می تواند چیزهایی در رابطه با شرایط فعلی تان را به شما بگوید و یا وقایع آینده زندگی تان را برای شما پیشگویی نماید .به طور کلی دیدن روباه در خواب نشانگر زرنگی و در عین حال به معنی نیرنگ و فریب است و تلنگری برای شما می باشد که می گوید ممکن است اطرافتان را دوستان فریب کاری احاطه کرده اند پس به هر فردی اعتماد نکنید .ویژگی دیگر روباه تنها زندگی کردن است و خواب روباه ممکن است بیانگر احساس تنهایی در شما باشد .اگر زنی روباه را در خواب ببیند به معنی رقیب عشقی و یا فردی است که به صورت مخفیانه او را تعقیب می کند . برای تعبیر خواب روباه توجه به شرایط و جزئیات خواب مهم است به این صورت که بازی با روباه در خواب و یا تعقیب آن و یا مبارزه با آن و غیره ، هر کدام تعبیر مخصوص به خود را دارد .

تعبیر خواب روباه از دیدگاه معبران مختلف

* تعبیر خواب روباه از دیدگاه کارل گوستاو یونگ :

دیدن روباه در خواب نشان دهنده ی فردی در زندگی فعلی شما است که دغل باز و فریب کار است و شما باید مراقب باشید به دام او گرفتار نشوید .خصوصیات روباه زرنگی و مکار بودنش است ، وقتی شما خواب آن را می بینید به معنی این است که در زندگی تان زیرکی و کاردانی و بینش داشته باشید و یا در مورد موضوعی که ذهن تان را مشغول کرده افکارتان را بازگو نکنید و دست به عمل بزنید .دیدن این خواب همچنین می تواند نشانه ایجاد یک دوره تنهایی در زندگی شما باشد که نیازمند تفکر جدی در مورد مسئله ای هستید .اگر در خواب ببینید که روباهی از پنجره خانه شما می پرد و به داخل می آید به معنی این است که مراقب فردی در نزدیکی خود که به او اعتماد دارید باشید چرا که بر خلاف ظاهر خوبش نیت پلیدی دارد .اگر در خواب روباه سفیدی را ببینید بیانگر تنهایی است که یا خود آن را انتخاب نموده اید و یا شرایط زندگی تان تنها بودن را به شما تحمیل خواهند کرد .

* تعبیر خواب روباه از دیدگاه آنلی بیتون :

دویدن به دنبال یک روباه در خواب به معنی گرفتار شدن در معاملات تجاری غیر قابل اطمینان است و همچنین می تواند نشانه ابتلا به روابط احساسی پر خطر باشد .اگر در خواب ببینید که روباهی مخفیانه به خانه شما وارد می شود نشانه این است که اطراف شما افراد حسودی هستند که می خواهند با هوشمندی به اعتبار شما لطمه وارد کنند .اگر در خواب روباهی را بکشید به معنی این است که در امور کاری خود پیروز خواهید شد .

* تعبیر خواب روباه از دیدگاه کتاب سرزمین رؤیاها :

دیدن یک روباه در خواب نشانگر دشمنی مخفی در میان نزدیکان شماست .اگر در خواب روباهی را با پوست زیبا ببینید ، مفهومش این است که مراقب دوستان خائن و مکار خود باشید و از آن ها دوری کنید .اگر ببینید روباهی کشته شده است ، به معنی غلبه بر چیزی است که باعث ترس شما شده است .دیدن روباه اهلی در خواب به معنی این است که شما خواهان مقابله با افراد فهیم و مجرب نیستیداگر در خواب روباهی را غافلگیر می کنید ، به معنی این است که دزدی در کمین شماست و باید بیشتر حواستان را جمع کنید .اگر در خواب روباهی را در دام می اندازید نشانگر مشاجره با دوستان خواهد بود .اگر در خواب روباه خریداری می کنید نشان دهنده ی فریب خوردن از دشمنان خواهد بود .اگر در خواب فرزندان خود را ببینید که با روباه بازی می کنند به معنی این است که اطرافیانشما از نیت و رفتار خوبتان سوء استفاده خواهند کرد .

روباه

* تعبیر خواب روباه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی :

به طور کلی دیدن روباه در خواب تصویری از فریب و نیرنگ و مکر می باشد .اگر در خواب ببینید روباهی دارید و به آن طناب بسته اید و به دنبال خود می کشید نشانگر این است که در زندگیتان زنی وجود دارد که میل و رغبتی به شما ندارد و به اجبار همراه شماست که مکار و حیله گر است ، حتی ممکن است این شخص مردی باشد که در زندگیتان نقشی دارد .اگر روباه مشهود در خواب شما ، رام و اهلی باشد و به میل خود شما را همراهی کند بیانگر زنی در زندگی شما است که با شما مهربان و سازگار است اما به هر حال باید مراقب مکر او باشید .اگر در خواب روباهی زیبا ببینید که پوست مرغوبی دارد و با شما مهربان است ، مفهومش این است که دلباخته زنی فتنه انگیز و حیله گر خواهد شد .اگر در خواب روباهی را تعقیب کنید و بخواهید آن را بگیرید و یا فراری دهید نشانه دشمنی شما با شخصی مکار است که در امور کاری ، شما را فریب می دهد که احتمالا زن است .اگر در خواب ببینید که پوست روباه دارد نشانه رسیدن به ثروت است و اگر لباسی از جنس پوست روباه پوشیده باشید معنیش این است که فریب خواهید خورد .خوردن شیر روباه در خواب بیانگر نجات یافتن از ناراحتی و غم است .اگر در خواب ببینید که روباهی در خانه و یا زمین شما بچه گذاشته نشان دهنده ی حضور زنی در زندگی شماست که فریب کار است و احتمالا همسرتان می باشد .

نگهداری از روباره

* تعبیر خواب روباه از دیدگاه ابراهیم بن عبدالله کرمانی :

اگر در خواب روباهی را ببینید که نزد شما تملق می کند نشانه این است که فرد غریبه ای شما را فریب خواهد داد .اگر در خواب ببینید که روباهی پیدا کرده اید و یا کسی آن را به شما داده نشان دهنده ی این است که شما خواهان زنی دغل باز و مکار هستید و می خواهید او را به همسری بگیرید و یا با زنی که این خصوصیات را دارد هم صحبت خواهید شد .اگر در خواب روباهی به خانه شما وارد شد و سکونت گزید به معنی این است که شما خواهان زنی هستید و آن زن نیز شما را دوست دارد .اگر در خواب ببینید روباهی از شما گریزان است نشانه این است که فردی که بدهکارتان است خود را از شما پنهان می کند .دیدن روباه در خواب در حالی که فریاد می زند به معنی این است که مردی مکار سعی دارد شما را فریب دهد .دیدن پوست روباه در خواب به معنی کسب مال است و پوشیدن لباسی تازه از جنس پوست روباه نشانه ازدواج با زنی پولدار و با تقوا می باشد که مکار و فتنه انگیز است .اگر در خواب ببنید که شیر روباه می خورید نشان دهنده ی این است که بیماری شما بهبود خواهد یافت و از غم و ناراحتی نجات پیدا می کنید و از زندان رها خواهید شد .اگر در خواب ببینید که گوشت روباه می خورید به معنی این است که دچار ترس می شوید و بیمار خواهید شد .

در این مقاله تعبیر خواب روباه مورد بررسی قرار گرفت و تعبیرهایی در این مورد از دیدگاه چندین معبر مختلف ارائه گردید ، شما با خواندن این مطلب می توانید خواب خود را با در نظر گرفتن شرایط فعلی تان تعبیر نمایید .

مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب 4 دقیقه می باشد .

مطالب مرتبط...

18 نظر

 1. شیلاشیلاsays:

  سلام وقت به خیر من قبل از اذان صبح خواب روباهی را دیدم که با حیوان دیگری که یادم نیست چه بود می جنگید فکر کنم بعد جدا شدند فقط موهای قهوه ای این حیوانات که به هم چسبیده بودنددر ذهنم مانده است لطفا اگر تعبیری دارد بگویید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، جنگ کردن روباه با حیوان دیگر خبر از این میدهد که برخی از اطرافیان شما که رابطه ی خوبی با هم ندارند و یا با یکدیگر دشمن هستند دچار خصومت های بدتر و جدیدتر خواهند شد.

 2. MajidMajidsays:

  سبام من خواب ديدم كه من و پسر داييم باهم به جايي ميرويم كه يك دستگاه عجيب بود و من از پسرداييم ميپرسم كه ايا اين واسه شماست كه ميگه اره خودت ميدوني واسه ماست و همراه ما يك حيواني شبيه روباه بود كه موهاي خيلي زيبايي داست و كوچك بود ولي پا نداشت و بدنش پر از موو بود و انگار كه اين حيوان براي من و پسرداييم بود و اونو پيدا كرده بوديم، من ميبينم كه اين حيوان به كمر پسرداييم چسبيده و بعدش پسرداييم بمن گفت كه بيام جلو و بزارم به كمرم دست بزنه كه اونوقت يكدفعه اون حيوانه از بدنه پسرداييم پريد توو بدنه من كه من خيلي جا خوردم و به پسرداييم گفتم كه نبايد اينجوري فريبم ميدادي و اون حيوونو مياوردي نزديكم كه بچسبه بمن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، در میان اقوان یا آشنایانتان افرادی وجود دارند که در آینده بصورت پنهانی با شما مخالفت یا دشمنی خواهند کرد و باید سعی کنید با چنین اشخاصی رو به رو نشوید و یا دهن به دهن آن ها نگذارید.

 3. علی قایم پناهعلی قایم پناهsays:

  خواب دیدم درانبارکالا یکی ازدوستانم روباهی خوابیده وسپس شریک دوستم که نمیشناختمش روباه رابیدار کردو اورا دنبال نمودوروباه سعی میکرد ازپنجره آنجافراارکندمن ناراحت شدم چون فکر میکردم روباه خوش یمن است

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حیوانات زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به غرایز درونی خودمان دارند. روباه در حالت نرمال نشان دهنده ی هوش و درایت است. لازم است تا این غریزه ی درونی را شناخته و به کنترل و تربیت آن بپردازید.

 4. مریانمریانsays:

  با سلام من خواب دیدم جایی کنار بیابان از ماشین پیاده شدم و دستم نون خشک بود که میریزم روی زمین و چند تا سگ مشغول خوردن اون نون ها میشن، درهمین حال یه روباه داره میاد سمت من ولی من براش نون نریختم هرچی به من نزدیک تر میشد کوچیک تر میشد،اولش ازش می ترسیدم ولی بعد که خیلی کوچیک شد انگار پام و گذاشتم روش و از خواب بیدار شدم دقیقا موقع اذان صبح بود، هوا سرد نبود ولی احساس میکنم زمین سفید بود فکر کنم برف باریده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به بیان احساسات و نیاز های روانی خود بپردازید و از محبت کردن به افرادی که به آن ها علاقه دارید نگرانی به دل نداشته باشید.

 5. FaFasays:

  سلام و درود. در زندگی واقعی ما خانه ای داریم دو طبقه که قبلا در طبقه پایین ان می نشستیم و حالا در طبقه بلا زندگی میکنیم. خوب دیدم در طبقه پایین خانه مان دو سبد بود که سبد اول داخلش یک بچه گربه بود که مریض بود و یکی از دوستانم هم در داخل خواب بود و به شدت تمام قصد داشت ان روباه را لز من بگیره. دد سبد دوم یک بچه روباه ارام بود که خواهرم اون سبدی که روباه داخلش بود و من سبدی که گربه داخلش بود را برداشتیم و پدرم با ماشینی خیلی زیبا امد و ما هر دو سوار ماشین شدیم تا بچه گربه رو ببریم برای دوا درمان، البته توی خواب ادم های دیگری هم بودن که من میشناختمشون. و نکته اینکه دوستم ب شدت دنبال اون بچه گربه بود تا از من بگیردش. ایت خواب حدود ساعت 6 الی 9 صبح دیده شد. تعبیرش چیست؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام روباه تجسمی است از مکر و حیله و نیرنگ و بر دشمنی نیرنگ باز تعبیر میشود

 6. علیرضا آذرکیاعلیرضا آذرکیاsays:

  سلام.خواب دیدم که توله روباهی زیبا و با پوست نارنجی متمایل به سرخ بغل کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام با هر کسی صمیمی نشوید

 7. شکوه سلوکیشکوه سلوکیsays:

  سلام خسته نباشید عید فطر مبارک خواب دیدم تو ی خونه ویلایم با دوستم ویکی که نمی‌شناختم ویک فردی که میشناسمش اما هیچ رابطه ای ندارم ی جور آشنا دوستمه باهاش اون شخصی که نمی‌شناختم توی یک لگن روباه مرده داشت قرار بود پوستشو بکنه وبده ما بخوریم دوستم وآشناش نگاه میکردن ومن انگار با صاحب خانه آشنا بودم داشتم کمک میکردم پوست روباه بکنیم وگفتم من نمیخورم اما میکنم پوست قشنگی بود دقیقا هم رنگ پوست روباه با لگن رفتیم تو حیاط خونه شبیه جنگل بود وخونه وسط جنگ یهو باران بهاری گرفت وچند قطرش ریخت روم بیدار شدم ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه دوستی جدید و تصمیمات تازه است که جنبه مثبتی روی زندگیتان دارد

 8. مستانمستانsays:

  سلام من چند مدت پیش خواب دیدم جایی هستم که نمیدونم کجا بود اما لباس سراسر سفید تنم هست و خیلی حال خوب و آرومی دارم بعد آقایی که بهش علاقه مند هستم و البته دیگه ارتباطی نداریم به شکل یک روباه قرمز یا قهوه ای کوچیک درآمده و توی بغل من هست دقیقا توی بغلم جا شده بود و با من حرف میزد و من میخواستم پوزشو ببوسم..( ممنون از تعبیرتون)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است به افرادی نالایق اعتماد کنید مراقب خود باشید

 9. سوداسوداsays:

  سلام خواب دیدم تو یه جای سرسبز پایین کوه کل فامیل نشستیم از بالای کوه یه دختر و پسر با اسب پریدن پایین کوه ما تشویقشون میکردیم یه لحظه چند تا روباه و گرگ بودن به ما حمله کردن همه فرار کردن یکیشون که خیلی کوچک بود انگشت منو گرفته بود بعد بابام با پسر عمه ام اومدن اون کوچک رو دادن به گرگ بزرگ خورد بعد اون گرگ رو گذاشتن تو زغال یه طرفش سوخت گفتن میخوان ادبش کنن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه قرار گرفتن در موقعیت هایی است که موجب شادیتان میشود

 10. Taraneh tegrabiTaraneh tegrabisays:

  سلام خواب دیدم یه روباه اومد داخل خونمون بعد رو دستم چنگ انداخت بعدش خراش برداشت دیدم که جای خراش یه کنه است ومن اون کنه رو پرت کردم بیرون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتواند بیانگر احساس تنهایی شما باشد

 11. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم بدو بدو رفتم تو یه چمنزار دیدم یه روباه اونحاست تا دیدنش دویدم رفتم روباهه پشتش به من بود منو ندید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه دوستان نیرنگ بازی در اطرافتان است

 12. فاطمههفاطمههsays:

  سلام من مجردم و خواب دیدم که دو روباه با هم جنگ می کنند و یکدیگر را چنگ می انداختند و در خواب حس میکردم یکی از آنها بیمار است ولی با این حال با هم دعوا می کردند و من آنها را نگاه میکردم اما آنها کاری به من نداشتند . ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به نظر میرسد در نزدیکی شما افرادی مکار و حیله گر در قالب دوست قصد ضرر رساندن به شمارا دارند

 13. ارزوارزوsays:

  سلام در خواب می دیدم مادرم که فوت کرده یک قندان قند کاملا سفید در برابرم گذاشت ولی وقتی خواستم قند بردارم دیدم تمام قندها اغشته به خون می باشد که وقتی علت را جویا شدم مادرم گفت احتمالا خون ان حیوانی است که انجا مرده نگاه کردم دیدم روباهی انطرف مرده بعد مادرم یک قندان قند سفید دیگر برایم گذاشت ممنون می شوم اگر تعبیر این خواب را بگویید با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید توجه داشته باشید که همگان خیر خواه نیستند و مراقب افراد مکار باشید

 14. حسینحسینsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم داشتم از ی محلی عبور میکردم ک ی روباهو دیدم ک بالای یجا نشسته بود منکه ازش رد شدم افتاد دنبالم و ترسیدمو یکم تند تر دویدم روبه روم ی شخصی بود روباه از کنار من رد شد رفت سمت اون شخص..همونجوری ک ترسیده بودم ی اجر بلند کردم ک بزنمش اومد سمتم انگار میخواست گاز بگیره ولی نمیتونست و ی حالتی شبیه مالیدن خودش ب منو داشت..لطف کنید تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده ان است که افرادی حسود در صدد نیرنگ زدن به شما هستند

 15. جودی ابوتجودی ابوتsays:

  سلام ببخشید من دیشب خواب دیدم که یه توله روباه خیلی خوشگل ؛زل زده به یه نقطه تو آفتاب بود من براش یه کاسه آب گذاشتم دیدم تکون نخورد زبونش بیرون بود از تشنگی فوت کرده بود من خیلیییی ناراحت شدم یه خانم دامپزشکی بود که بیخیال بود انگار من بهش گفتم تقصیرتو بود که دوساعت پیش بهش آب ندادی که فوت کرد بعد روباهو بردم دفن کنم یه سری پرنده ی بزرگ تر از مرغ جسدشو برداشتنو رفتن بعد من انگار همون جا تو یه اردوگاه بودم یکی از چشمام مایع سفید رنگش سفت شده بود ! مثل تخم مرغ پخته یکیشم پرخون بود ، بعد من از این موضوع خیلی نگران شدم بعد من از اردوگاه بعد فوت روباه بیرون رفتم بعدش پایین خونمون رفتم حیوونامو انداختم تو هوا صبح خیلی زود بود مثل اینکه پسرعمم از من خواستگاری کرده بود شایدم اون نبود ولی به جزعمم یه خانومه دیگه انگار مادرشوهرم بود خونه مون شلوغ بود خاله ینام تو اتاق من بودن من دوتا استکان قرمز شاهنشاهی داشتم یکی از مهمون های مهم بهم گفت میشه یکی از اونا بدی چایی بخورم گفتم شما دیگه از دیروز وپریروزه تو خونه ی مایید ایشالله پسون فردا و همه خندیدن ؛ یه لحظه ام خونه ی مادربزرگمو دیدم که از خونشون توهوای صبح داشتم میرفتم بیرون بعد من اون روباهی که دیده بودمو خیلی دوست داشتم میشه بگین تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در مورد شما شخصی از فامیل هاتون نیت خوبی نداره

 16. سانازسانازsays:

  سلام من خواب دیدم تو یه محوطه بزرگ نا آشنا بودم یه در به بیرون داشت که باز بود خودمو رسوندم به در و بیرون و نگاه کردم مشرف به یه بیابون بود که تعداد زیادی روباه در حال جست و خیز بودن من مدتی تماشاشون کردم در همین حین داشتم با رییسم تلفنی صحبت میکردم و بهش گفتم اینجا کلی روباه هست. روباه ها به من توجهی نداشتن من در و بستم که نیان داخل

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شخصی قصد حیله گری داره مراقب باشین

 17. MahlaMahlasays:

  سلام خواب دیدم که رفتیم تو یک روستا دوتا کوه بزرگ تویکی از کوها زندگی می‌کردند دقیقا کوه کناریش پراز حیون های مختلف بود گوسفند، سگ، گربه و خیلی حیونهای دیگه که نمیشد بشناسیشون عجیب و غریب بودن ی روباه نارنجی که دهنش شبیه به گاو بود فقط دهنش و همونم رنگ نارنجی داشت اومد کنار مادرم من ترسیدم ولی مامانم خیلی ریلکس بود، من بهش میگفتم که مامان شیشه ماشین رو بکش بالا اون روباه دقیقا پشت سر مامان بود سرش. و نگاهش می‌کرد ولی مامانم میگفت که یهو گردنم رو دندون میگیره و بعدش کم کم همینجور که داشت میرفت مادرم رو نگاه میکرد لطفا بگید تعبیرش چی میشه.؟

 18. TaraTarasays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم در حال کشیدن یک روباه هستم من دانشجوی هنر هستم آیا این خواب ارتباطی به این موضوع داره؟ ممنون میشم از راهنماییتون