تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب قدمت زیادی دارد و سالیان سال است که انسان ها از تفسیر خواب های خود برای پیش بینی وقایع روزمره استفاده می کنند که این تعبیر ها گاهی خوب و گاهی بد هستند .تعبیر دیدن اتاق در خواب بستگی به اندازه و استفاده ای که از آن می شود دارد و حالتی که شخص در خواب تجربه می کند نیز در تعبیر خواب مؤثر است .حال و هوای اتاق مشاهده شده در خواب بسته به تمیز و مرتب بودن و یا کثیف و مشوش بودن آن می تواند پیام آور شادی و نشانگر غم باشد .


اتاق با اندازه ی بزرگ نشانگر تعداد فرصت هایی است که فرد خواب بیننده در زندگی خواهد داشت .یافتن اتاق اضافه در خواب که یکی از رؤیاهای رایج در این زمینه می باشد و به معنی یافتن استعداد و توانایی و یا پیدا کردن ترس ها و خصوصیات پنهانی فرد است که تا کنون کشف نشده بود که اگر این کشف در خواب موجب ناراحتی باشد ، در شرایط کنونی خواب بیننده نیز باعث آزار وی است و بر عکس در صورت خوشحالی از این موضوع در خواب ، نشانه ی شادی او در شرایط فعلی خواهد بود .

تعبیر خواب اتاق از دیدگاه تام چت ویندرا :

دیدن اتاق در خواب به معنی مادر و یا زنی است که مهر و محبت مادرانه دارد و تشبیه اتاق به مادر ، در تعبیر خواب اتاق به این خاطر می باشد که مادر موجودی است که قادر به جای دادن انسان دیگری در درون خود می باشد که در این مورد دیدن اتاق به معنی رحم و مهربانی نیز هست .اگر اتاق روشن و بزرگ باشد به مفهوم بزرگی مقام مادر است ، دیدن اتاقی کوچک با یک درب در صورتی که در آن آب باشد نشانگر مهربانی است .دیدن تعداد زیادی اتاق در خواب به معنی ارتباط زنان با خواب بیننده می باشد و اینکه زنان در مقابلش قرار می گیرند .دیدن چیزی در اتاق طبقه بالا به معنی فکری نو و پر ارزش است که باعث ایجاد پیشرفت در امور کاری می گردد .دیدن اتاق انبار و یا زیر زمینی نشانه وجود چیزی پنهان در ضمیر ناخودآگاه فرد است که خودش هم از آن بی خبر است . اگر در خواب ببیند که از یک اتاق به اتاقی دیگر جا به جا می شود به معنی نزدیک شدن اجل بیننده خواب می باشد .دیدن اتاق های خالی در خواب مفهومش پشیمانی از به بطالت گذراندن روزهای عمر می باشد .

پیشنهاد می شود از مطلب : تعبیر دیدن خانه بهم ریخته در خواب نیز دیدن بفرمایید.

تعبیر خواب اتاق از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی :

دیدن اتاق در خواب تصویری از دنیا و شرایط زندگی فعلی فرد است به این صورت که اگر اتاق مشاهده شده در خواب بزرگ و مجلل باشد به معنی شادی و استنباط خاطر و کسب ثروت برای خواب بیننده است و بر عکس اگر اتاق مورد نظر ، کوچک و محقر باشد نشانه ی فقر و ناراحتی برای فرد می باشد .اتاق تاریک و تنگ نیز تصویری از عصبانیت و خصایص اخلاقی بد فرد خواب بیننده است و دیدن اتاق روشن مخصوصا اگر منشاء نورش از سقف باشد نشان دهنده آینده ای خوب برای فرد است .دیدن اتاقی با درب های زیاد در خواب به معنی پیشرفت در امور کاری و رونق مالی است .

تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق از دیدگاه کتاب سرزمین رؤیاها :

اتاق خواب : دیدن اتاق خواب در هتل به معنی این است که غیبت و پر حرفی های ابلهانه ای پشت سر فرد خواب بیننده انجام می گیرد .دیدن اتاق خواب شخصی به معنی ایجاد تغییر در امور عشقی و شرایط احساسی خواب بیننده است .دیدن اتاق خواب مجلل فردی دیگر ، نشان دهنده ی تاخیر در امور کاری فعلی فرد است .دیدن اتاق خواب در مجموعه مسکونی به معنی این است که در مورد مسائل خانوادگی باید رازدار بود .اگر در اتاق خواب یکی از دوستان خود خوابیده باشد ، نشانه بلا تکلیفی در امور زندگی می باشد .

اتاق پذیرایی : مرتب کردن اتاق پذیرایی در خواب به معنی دست یافتن به نتایج ارزشمند در شرایط احساسی و امور عشقی است .دیدن خود فرد در یک اتاق پذیرایی به مفهوم مقابله با شرایط کاری سخت است .اگر در اتاق پذیرایی زشت و بد چهره باشد ، مشاجره در راه خواهد داشت و اگر دارای چهره جذابی است ، نشانه جدا شدن از یار خواهد بود .دیدن عشق بازی در اتاق پذیرایی به معنی این است که شرایطی آزار دهنده در انتظار فرد است و مورد بازرسی قرار خواهد گرفت .دیدن اتاق پذیرایی که اشیاء عتیقه در آن وجود دارد ، نشان دهنده ی افسردگی و ناراحتی برای خواب بیننده می باشد .

میتوانید از پست پر بحث تعبیر خواب اتاق پر از لباس دیدن نمایید.

تعبیر خواب اتاق از دیدگاه لیلا برایت :

- اتاق کنفرانس : اگر در خواب اتاق مخصوص کنفرانس دیده شود نشان دهنده ی مواجه شدن با اشخاصی است که در زندگی فرد ارزشمند هستند .

- اتاق خواب : در هر صورتی دیدن اتاق خواب تعبیرش به روابط زناشویی و جنسی فرد مربوط می شود که اگر اتاق خواب خود فرد باشد به معنی مواجه شدن با افسردگی و ناراحتی در امور زندگی است و مشاهده خود در اتاق خواب ناآشنا بیانگر آشنایی با شخصی جدید است که رابطه دوستانه ای در میان خواهد بود .

- اتاقک کشتی : دیدن خود در اتاقک کشتی نشان دهنده ی درگیری و مشاجره است که کار به مراجع قضایی خواهد کشید و به دلیل ثابت نشدن سخنان شاهد ، شکست حتمی است .

تعبیر خواب اتاق از دیگاه معبران مختلف

تعبیر خواب اتاق از دیدگاه هانس کورت :

- اتاق خواب : دیدن اتاق خواب مجلل نشانه ی دست یابی به ثروتی غیر منتظره است که از جانب اقوام و یا فردی غریبه می باشد و یا از طریق انجام معامله در تجارت به دست خواهد آمد .اگر دختری در خواب ببیند که در یک اتاق خواب زیبا حضور دارد مفهومش این است که از طرف مردی ثروتمند به وی پیشنهاد ازدواج داده خواهد شد .

تعبیر خواب اتاق از دیدگاه لوک اویتنهاو :

اگر در خواب ببینید که اتاقی را مرتب می کنید باید مراقب وضع جسمانی خود باشید .دیدن اتاق مجلل و زیبا نشانه موفقیت در امور زندگی است .دیدن اتاق محقر در خواب به معنی خواسته های بی جا می باشد .به طور کلی دیدن اتاق در خواب نشانه ی نیت های بد است .

معنی اتاق خانه در خواب های ما

تعبیر خواب اتاق از دیدگاه تونی کریسپ :

- اتاق غذاخوری : دیدن اتاق غذاخوری در خواب نشانه ی ارتباطات اجتماعی و یا فامیلی و همچنین رغبت و اشتیاق در امور زندگی می باشد .

- اتاق نشیمن : دیدن اتاق نشیمن در خواب به معنی خوش گذرانی شخصی و ایجاد فضایی مناسب در زندگی روزمره می باشد .

- اتاق کودک : دیدن اتاق کودک بیانگر احساس فرد خواب بیننده به آن کودک است .

- اتاق زیرزمینی یا انباری : دیدن این اتاق در خواب بیانگر میل ها و راه برطرف شدن آن ها و به طور کلی منبع خاطره های خوش و شرایط احساسی خوب است که باعث خوشحالی خواب بیننده خواهد شد .در‌ این مقاله در مورد تعبیر دیدن اتاق در خواب مطالبی ارائه شد و تعبیرهای مختلفی از اتاق های گوناگون از دیدگاه چندین معبر بررسی گردید که شما می توانید با مطالعه آن به راحتی خواب خود را تفسیر نمایید .

مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب حدود 5 دقیقه می باشد .

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

17 نظر

 1. دنیزدنیزsays:

  سلام خواب دیدم بابام نشسته سر یه اتاقی خیلی بزرگه تو خیابون نشسته دم اتاق روی صندلی کفتم اینجا به چه درد میخوره کفت خواهرم کفت مسافرای که میان شب جایی ندارن میان اینجا میخوابن کفتم اخی کی میاد یهو دیدم یه مرد شبیه مردای قدیم اومد که اونجا بمونه اتاق خیلی بزرگ بود فقط فرش نداشت نمیدونم چیزای دیگه انداخته بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، خوب است و نشان دهنده از افزایش راحتی و یا مال در آینده خواهد بود.

 2. هلیاهلیاsays:

  سلام.خواب دیدم که توی یه اتاق نسبتا بزرگ که دیوارش سیمانه و به شدت شبیه زندان بود گیر افتادم و باید ۳ مرحله انجام میدادم واسه نجات خودم .یه مرد منو اونجا زندانی کرده بود و اون مرد بابام بود(در دنیای واقعی بابام بود درحالی که درخواب اون رو اصلا نمیشناختم) و بهم میگفت که این ۳ مرحله رو انجام بدم نجات پیدا میکنم.مراحلش عجیب غریب بود مثل بالا رفتن از دیوار و انجام کارهایی برای پرتاب موشک و ... . وقتی رسیدم مرحله ی سوم خانوادمم هم اومدن و باید باهم مرحله ی ۳ رو انجام میدادیم (در واقعیت اونا خانوادم نیستن و من تا حالا اصلا ندیده بودمشون) و اون مرد (در واقعیت بابام که نمیشناختمش توی خوابم) تایمر بمب رو روشن کرده بود و مجبورمون کرده بود کارهای خاصی انجام بدیم مثل باز کردن دستمون و بالا رفتن از دیوار و ما تلاش میکردیم و نمیتونستیم و هرکاری کردیم نتونستیم و من چاره ای ندیدم جز اینکه به اون مرد(در واقعیت بابام)حمله کنم و با ته اسلحه به سرش ضربه میزدم و اونقدر زدمش که راضی شد آزادمون کنه. ممنون میشم تعبیرشو بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آینده ای مطلوب و مورد انتظار برای بیننده ی خواب است

 3. شیلاشیلاsays:

  سلام صبح خواب دیدم که من داشتم یک انباری را جارو می کردم پر از خاک وسنگ بود وتمیز که شد همسرم{فوت شده} می خواست ان را موکت کند من گفتم نمی خواد این کار را بکنیم ولی او گفت که چرا لازم می شود برای استراحت یا همچین چیزی گفت موکت های اتاق را داخل اب ریخته بود وهمه خیس شده بودند گفتم به همسرم چرا موکت ها را رویشان اب گرفتی وانگار اتاق ها موکت نداشت ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب به معنای یافتن احساسات و علایق و خواسته هاست.

 4. HediyeHediyesays:

  سلام خسته نباشيد خواب ديدم وارد يه خونه جديد و نو شدم و اتاقاي خيلي زيادي هم داشت انگار اتاق پرو بودن ولي خيلي زياد بودن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تغیرات جدیدی در زندگیتان رخ میدهد.

 5. الهامالهامsays:

  سلام خسته نباشید من و پسری همو دوست داریم در واقعیت خواب دیدم اومده خونمون و باهم شام خوردیم اتاقی رو ک قرار ما بریم شب و استراحت کنیم دارم جارو میکشم خیلی باهم خوب بودیم فقط مادرم ک سختگیره تو خواب نگامون میکرد همش. محوریت خواب این بود ک همش جارو میکردم خیلی ام کثیف بود ولی اون خونه در واقعیت برام ناشناسه ولی تو خواب خونه ما بود من شب قبلشم خواب دیدم ک از مزون خانگی میخوام مانتو بخرم ک یه کت و دامن مشکی و سرمه ای رو انتخاب می کنم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات جدید در زندگی و بوجود آمدن علاقه و محبت در زندگیتان است.

 6. ملیناملیناsays:

  سلام وقتتون بخیر خواب دیدم تو یک اتاق بزرگ و تمیز که سرویس خواب مرتبی هم داره روی تخت دراز کشیدم ولی همکاران اداره در رفت و آمد بودن یعنی اتاق خواب تو یک ساختمان اداری بود بعد یکی از همکاران اومد نزدیک گفت این اتاق و تخت مهندس فلانی که مدیر هستن ولی من با لباس اداری روی تخت نشسته بودم و بقیه داشتن آینه و کمد و وسایل میاوردن بعد یک همکار دیگه اومد گفت شنیدم تو رو میخوان مدیر اینجا بذارن همه خبر دارن مبارک باشه و... از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات جدید است

 7. فاطیفاطیsays:

  سلام خواب دیدم اول تو ماشین با یکی داشتم میرفتم خونه که توخواب اون شخص نامزدم بود و فکر کنم نامزدم کسی بود که در واقعیت دوسش دارم خلاصه رفتیم به یه خونه ای که اونجا بقولی خونه داییم بود و خونه اش بزرگ بود بعد نامزدم رفت تو یه اتاق و پنجرشو که باز بود بست گفت ما قراره اینجا زندگی کنیم دو تا اتاق برای ما در نظر گرفته شدبرای زندگیمون و وسایلمون که من نگاهی به یکی از اتاقا انداختم پیش خودم گفتم این اتاق جمع جور تر و کوچیک تره برای اتاق خوابمون خوبه تو اتاق چیزی نبود فقط یه آینه ی قدی هم بود که بعد دروبستم رفتم تو پذیرایی که زنداییمو دیدم از خواب بیداررشدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام تصمیمات جدید است

 8. فاطمه محمدیفاطمه محمدیsays:

  سلام خواب دیدم که وارد اتاق خودم شدم و مادرم و خواهرم اتاقم را مرتب کردند و تمیز

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه تغیرات جدید است

 9. ناشناسناشناسsays:

  سلام و درود بر شما چند وقتی هست که خواب مهمانسرایی که حدود ۱۰ سال گذشته در روزهای خاصی ساکن بودم، هستم و همکارانم را مشاهده میکنم که مثل همون موقعها در حال استفاده از آنجا هستند حتی دیشب یکی از همکارهایی که خیلی وقته انتقالی گرفته و رفته هم آنجا هست و خودم را به ندیدن زدم ولی ایشون متعرض شدند که این چه رفتاریه مگه ما همدیگه رو نمیشناسیم و ... سپاس از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقاتی است که در گذشته با آنها روبرو شدید و اکنون خوابی دیده اید که مربوط به همان اتفاقات است

 10. آرزو کلهریآرزو کلهریsays:

  سلام خوب هستین من صبح ساعت نه از خواب پریدم دوباره خوابیدم خواب دیدم البته خوابم اون طوری واضح نبود وارد یه اتاق شدم که توی خونمون بود رنگ داخلش لیمویی بود تو خواب میگفتم چه قدر قشنگه وسیله داخلش نبود فقط لباسای یه آقایی تو کیفش اونجا بود انگار کسی بود که اونجارو تعمیر و رنگ میکرد یه تعدادی هم کفش روی زمینش بود جانمازمو تو بغلم گرفته بودم در اتاق که به حیاط باز مشد و باز کردم اسم خواهرزادمو که محمده صدا کردم گفتم بیا برای خودتو دوستت چایی ببر بیرون سرده از اتاق اومدم بیرون صدای محمد میومد به دوستش میگفت انقدر نماز قشنگ میخونه (اشاره به من) یه دفعه مهرم از تو جانماز افتاد قل خورد منم دنبالش کردم گرفتمش میشه تعبیرشو بهم بگین ممنونم خیلی نگرانم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات جدیدی در زندگیتان است

 11. آرزو کلهریآرزو کلهریsays:

  سلام خوب هستین امروز براتون در مورد خوابم گفتم ولی جوابی نگرفتم ساعت نه خواب دیدم وارد یه اتاق لیموی رنگ شدم مثل این بود که رنگ شده بود داشتن تعمیر میکردن تعدادی کفش هم کف اتاق بود یه کیف لباسم برای اون که رنگ کرده بود اونجا بود در اتاق به حیاط باز میشد دروبازکردم خواهرزادمو که اسمش محمده صدا کردم بهش گفتم بیا برای خودتو دوستت چایی ببر یه جانماز تو بغلم گرفته بودم از اتاق اومدم بیرون صدای محمدو شنیدم که میگفت انقدر قشنگ نماز میخونه بعد مهرم از توی جانماز افتاد دنبالش رفتم تا برش دارم میشه تعبیرشو بهم بگین ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انتخاب های جدید و موفقیت در امور اقتصادی است

 12. آرزو کلهریآرزو کلهریsays:

  ممنونم از تعبیر قشنگتون فقط یه کم بین زرد و لیمویی شک دارم اگر اتاق زرد باشه هم همین تعبیرو داره برام ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خواهش میکنم و بله همان است

 13. HosienHosiensays:

  سلام خواب دیدم ک میخوام دکوراسیون یک اتاق خواب رو تغییر بدم ک ناآشنا بود ولی مال خودم بود تو خواب پیشاپیش ممنون بابت جواب

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در صدد بهبود شرایط خود هستید

 14. سحر نسبسحر نسبsays:

  سلام خواب میدیدم توی اتاق خواب خودم که انگار وسایلش کم شده و بزرگتره و نور قشنگی داره یه مرد بازیگر که خیلی هم زشته میخواد باهام رابطه داشته باشه که من خودم سینه ام رو در میارم و اون میخوره و انگار من دارم از اجبار اینکارو میکنم بعد میخواد باز رابطه داشته باشه که اجازه نمیدم.بعدش از توی انباری صدا میاد که فکر میکنم دزده خودمو اماده میکنم که بزنمشون در انباری که باز میشه میبینم انباریمون رو دو تا بازیگر خیلی مرتب و قشنگ چیدن حتی توش چند تا گل یا گلدون گذاشته شده بودن.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه تغیرات جدیدی در زندگی شماست

 15. افسانهافسانهsays:

  سلام من خواب ديدم كه اتاق محل كارم و عوض كردم كه سالهاي قبل اونجا بودم وسقفش هم نور داشت و قراربود ميز وصندلي واسم بيارن اما نيگاه كردم ديدم سه طرف اتاق ديوار داره اما يكطرفش كه كوه هست و خاك وسنگ ديوار نداره در ضمن من كارمندم ممنون اگه تعبيرش و بگين؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر فرصت های زیادی است که شما در زندگی آینده تجربه میکنید

 16. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم شوهر دوستم تو اتاق تاریکه و نوری از بیرون اتاق نماینه و در اتاق باز بود و من رفتم تو اتاق که بوسش کنم دوستم اومد تو اتاق و شک کرد و من میخواستم از اتاق برم بیرون ولی اونا تو اتاق موندن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه دور شدن از سردرگمی است

 17. نازنیننازنینsays:

  با سلام یکی از دوستانم خواب دیدن که آقایی که من در گذشته حدودا سه ماه پیش باهاشون درارتباط بودم تو یه جمعی که همه مشغول فعالیت بودن این آقا تو یه جای کم نور و نسبتاً تاریک رو یه تخت خواب بودن که هرز گاهی بلند میشه ساعت رو نگاه می کنه و دوباره می خوابه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه افکار مشوش و ناآرام است