تعبیر خواب استراحت در آلاچیق

خواب دیدم که در حیاط منزل خودمان داخل یک آلاچیق بسیار زیبا و طراحی شده از چوب در حال استراحت کردن بودم و در همین حال صدای پرندگان ، شر شر آب ، میامد و فضای دل انگیزی ایجاد شده بود ، در مقابل سینی کوچکی که بود روش چایی داغ به همراه نعلبکی وجود داشت و من احساس خیلی خوبی داشتم ، آیا تعبیری دارد ؟ کلیه معبران معتقد هستند که آلاچیق ها در رویاهای ما صحبت ها و یا پیام هایی را می خواهند برساند که ارتباط با دو یا چند سال بعد در آینده دارد ، و اینکه شخصی خودش را در چنین محیطی مشاهده کرده باشد به این علامت است که در آینده زندگی سالم ، آرام و بی دغدغه ای را خواهد گذراند ، معبران خارجی نیز اعتقاد دارند ، بدست آمدن امنیت و آرامش محض ، تجربه کردن وقایع خوش و به یاد ماندنی ، درست شدن خاطره های تازه و لذت بخش از تعبیر خواب آلاچیق می باشند.

استاد مدنی گفته اند که اگر خواب دیده باشی خودت در حال ساختن آلاچیق هستی ، به این تعبیر است که وجود شما باعث خواهد شد تا دیگران از جانبتان منفعت ببرند و حتما سبب می شوید تا دیگران در کنار شما احساس راحتی یا امنیت کنند ؛ اگر از روی عمد یه به اجبار آلاچیقی را شکستی ، خراب کردی و یا دور انداختی خوب نیست و خبر دهنده از این است که طوفانی از مشکلات ؛ گره ها و کدورت ها برای شما در راه است که باعث خواهد شد تا زندگیتان از جهات مختلفی دچار زیان شود .اگر درون آن خود را در کنار معشوقت ببینی به علامت طعم شیرین وصال و یا لذت است ، اگر در حال خندیدن در آن باشی نشان دهنده ی ذوق زده شدن و یا خبرهای مثبتی است که برایتان در راه خواهد بود.

سوال : خواب دیدم من ، پدر مادرم و همسرم داخل جنگل هستیم و به به دنبال پناهگاهی می گشتیم تا برای چند ساعتی در آن استراحت کنیم و خستگی از تن بیرون کنیم ، که ناگهان متوجه یک آلاچیق سنگی بزرگ شدیم که در کنار یک رودخانه بود ، فورا به سمتش نزدیک شدیم و با خوشحالی زیاد وارد آن شدیم و خوابیدیم ، آیا تعبیری دارد ؟

پاسخ : بله شما در این رویا خود را در کنار بستگان و سایر اعضای خانواده شاهد بوده اید ، پس خبر از این میدهد که ماجراهای تازه ای برای جمع خانواده ی شما در راه خواهد بود انتها و نتیجه اش لذت ، خنده ، نشاط و امیدواری زیاد است.

استاد مفید گفته اند اگر ببینی که دیگران داخل آلاچیق هستند و مشغول صحبت کردن یا استراحت می باشند ، نیکوست و قول این را میدهد که شما از جانب بعضی از کسانی که به آنها اعتماد کامل دارید و در زندگی تان نقش اساسی بازی می کنند و یا بطور کلی جزو عزیزانتان هستند ، نیکی ، محبت و منفعت دریافت کنید و از نزدیک و با چشمان خودتان شاهد موفقیت ها ، پیشرفت ها و لذت های آن ها باشید ، اما چنان چه مرده ای را در آلاچیق دیده باشی ، زیاد نیکو نیست و احتمالا حاوی این خبر است که موجی از بدبیاری ها و یا غم های کهنه به سراغ شما بیایند و برای چند روزی آرامش و راحتی شما را بر هم بزنند اما خوشبختانه این دوران کوتاه مدت است و بزودی برطرف می شود.

تهیه کننده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...