7 نکته مهم در تشریح مشاجرات و راه های پیشگیری از آن

1) وقتی مرد دیر به خانه برکی گردد
زن نباید با سوالات طعنه آمیزی مثل
«چرا این قدر دیر کردی؟» یا « چرا به من زنگ نزدی؟»
و یا با جملاتی مثل
« تو آدم بی مسئلیتی هستی»، جر و بحث های بی فایده را دامن بزند. بلکه می تواند بگوید:«از این که دیر می کنی نگران می شوم. ممنونم اگر بار دیگر دیر کردی به من زنگ بزنی.»
و اما مرد می تواند بگوید:« دیرکردم. مرا ببخش که تو را ناراحت مردم» بهتر آن است که بجای توجیه کردن فقط گوش کند. سعی کند نیاز زن را درک کند و به او اعتبار بخشد.

2) وقتی مرد کاری را فراموش می کند
زن نباید با سوالات طعنه آمیزی مثل
« کی می خواهی حواست را جمع کنی؟» یا « چطور می توانم به تو اعتماد کنم؟»
و یا جملاتی مثل
« دلیل درستی برای فراموش کاری نداری. نمی شود به تو اعتماد کرد.» مشاجره به راه اندازد. بلکه می تواند بگوید:« ممنون می شدم اگر...» ( مرد می فهمد که چیزی را فراموش کرده است.)
و اما مرد می تواند بگوید:« من فراموش کردم...ناراحتی؟» و بگذارد زن صحبت کند. وقتی زن صحبت می کند در می یابد که مرد به حرف های او گوش می کند و به همین دلیل خیلی زود از مرد قدردانی می کند.

3) وقتی مرد از خلوت خویش بیرون می آید
زن نباید با سوالات طعنه آمیزی مثل
« چطور می توانی تا این اندازه بی احساس باشی؟» یا « چطور بدانم در سرت چه می گذارد»
و یا جملاتی مثل
« دلیلی وجود ندارد که از من فاصله بگیری. تو شوهر خوبی برای من نیستی.» به جر و بحث بکشاند.
بلکه می تواند بگوید: « می دانم بعضی وقت ها باید تنها باشی، اما وقتی این کار را می کنی ناراحت می شود»
و اما مرد می تواند بگوید:« وقتی با خود خلوت می کنم تو را درک می کنم. احساس می کنم این کارم خیلی برای تو ناراحت کننده است. بیا درباره آن با هم صحبت کنیم.» وقتی زن بفهمد که شوهرش به حرف او گوش می کند، راحت تر می تواند خلوت او را تحمل کند.

4) وقتی مرد بدقولی می کند

زن نباید با سوالت طعنه آمیزی مثل

« چرا کاری را که می گویی انجام می دهم، انجام نمی دهی؟» یا « تو کی می خواهی بفهمی؟»

و یا با جملات مثل

« علتی ندارد که مرا نا امید کنی. اصلاً کاری را صحیح انجام نمی دهی.» زندگی را به مشاجرات بی حاصل بکشاند.

بلکه می تواند بگوید:« نمی خواهم از تو ناراحت باشم. فکر کردم با من تماس میگیری. اشکال ندارد.» و اما مرد می تواند بگوید:« می دانم که بدقولی کردم. بیا در مورد آن با هم صحبت کنیم. تو چه احساسی داشتی؟» به او بگویید:«الان از من چه درخواستی داری که بتوانم به تو خوش قولی خود را ثابت کنم؟»


5) وقتی مرد به عواطف و احساسات همسرش احترام نمی گذارد

زن نباید با سوالات طعنه آمیزی مثل

« این چه رفتاری است که تو با من داری؟» یا « اصلاً من اهمیتی قایل هستی؟»

و یا با جملاتی

« تو رفتار درستی نداری. من خیلی از تو با محبت ترم»، خود را درگیر مشاجره کند.

بلکه می تواند بگوید:« با این حرفهایت خودت را بی ارزش می کنی. می خواهم مدتی تنها باشم.» یا « تو نباید با تو اینطور رفتار کنی. می خواهم مدتی تنها باشم.»

و اما مرد می تواند بگوید:« متأسفم نباید با تو اینطور رفتار می کردم.» یا « تو سزاوار آن نیستی که اینطوری با تو رفتار کنم ...»

به یاد داشته باشید که اگر به او حق بدهید ناراحت باشد، او بیشتر شما را تدیید میکند و می پذیرد.


6) وقتی مرد عجول باشد

زن نباید با سوالات طعنه آمیزی مثل

« چرا ما همیشه عجله می کنیم؟.» یا « چرا تو همیشه با عجله جایی می روی؟»

و یا با جملاتی مثل

« دلیلی برای عجله وجود ندارد تو همیشه باعث ناراحتی من می شوی! تو اصلاً عوض نمی شوی.» مشاجرات را دامن بزند.

بلکه می تواند بگوید:« احساس می کنم همیشه شتابزده عمل می کنیم. وقتی که عجله نداریم، احساس خیلی خوبی دارم، اما خیلی بدم می آید وقتی در کارها عجله می کنیم.»

و اما مرد می تواند بگوید:« من هم از این کار خوشم نمی آید. امیدوارم بتوانم کارهایمان را با حوصله بیشتری انجام دهیم.» بدین ترتیب مرد با احساسات زن ارتباط برقرار می کند.


7) وقتی زن حس کند، حرف های او برای شوهرش اهمیت ندارد.

زن نباید با سوالات طعنه آمیزی مثل

« چرا نباید با من اینطوری حرف می زنی؟» یا « تو حتی به حرف من توجه نمی کنی؟»

و یا با جملاتی مثل

تو به من اهمیت نمی دهی من برای تو خیلی مایه می گذارم اما تو نه.» بحث و جدل را اندازد.

بلکه می تواند بگوید:« از آنچه می گویی خوشم نمی آید. خواهش می کنم مرا درک کن.» یا « حالم خوب نیست می توانی مدتی به حرف های من گوش کنی؟ با این کار حالم بهتر می شود.»

و اما مرد می تواد بگوید: « متأسفم که این حرف تو را ناراحت کردم. تو از حرف من چه برداشتی می کنی؟ مرد فرصتی می دهد تا همسرش برداشت خود را توضیح دهد.


تهیه کننده: توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...