تعبیر خواب شستن بدن با آب و صابون

اگر خواب دیدی که با آب خالی در حال شستشوی بدنت هستی خوب است و تعبیر آن پاک شدن گذشته ، فرا رسیدن روزهای خوب ، زیاد تر شدن امیدواری ها و همچنین بهتر شدن روابط بین مرد و زن می باشد و در بعضی موارد نیز به توبه کردن و یا پشیمانی نیز دلالت میکند ، اگر ببینی بدنت را با آب و صابون شستشو میدهی نیکوست و در واقع این رویا خبرهای مساعدی را از چند سال بعد شما میدهد ، یک عمر زندگی شاد و سلامت که در کنار اعضای خانواده سپری می شود ، ما در دنیای واقعی هم بخاطر داشتن سلامتی و تمیز بودن به حمام میرویم پس تعبیر این رویا چیزی شبیه با همین مسئله می باشد ،معبران معتقد هستند که آب در تمام رویاها نشانه ی روشنایی روزنه و امید است ولی چنان چه با مواد دیگری نظیر شوینده ها ترکیب شود معنی و تعبیر آن تفاوت پیدا میکند  ، بطور مثال اگر ببینی ساق ها و یا ران های پایت را با آب و صابون تمیز میکنی و می شویی بیانگر این است که افراد نخاله و مزاحم در زندگی شما سرک می کشند و قصد دارند تا به شما آسیب های روحی مختلف وارد کنند در جایی که اگر ببینی کمر یا شکمت را می شویی خوب است و نشانگر این است که تمامی موانع و مشکلات زندگی شما برای رسیدن به معشوق برداشته می شود اگر کسانی مخالف هستند رضایت میدهند اگر مشکلات مالی مانع از این وصلت است بتدریج حل می شوند ،در ادامه ی این مطلب از توپ تاپ درباره ی هر کدام از اعضای بدن توضیحات جداگانه ای آورده شده است

تعبیر خواب شستن صورت با صابون


تعبیر خواب شستن صورت با صابون
: چند معنای مختلف در بردارد ، اولی رسیدن به معشوق بدون دردسر ، از بین رفتن مخالفت ها ، رسیدن به لذت و شادی ، داشتن سرگرمی ها و تفریحات زیاد با دوستان ، داشتن نیت پاک برای انجام اعمال خیر ، استاد مدنی نیز تعبیر خواب شستن صورت با صابون را به روابط عاشقانه ارتباط میدهد که قرار است اتفاقات خوب و مورد دلخواهی برای شخص رخ دهد ، اگر دیدی خودت در حال شستشوی صورتت بودی و دیگری به شما صابون داد بیانگر رفع مشکل بوسیله راهنمایی دیگران است ، شخصی به نزد یک معبر رسید و به ایشان گفتند خواب دیدم که تمام اعضای بدنم را آب شتتشو کردم سپس صورتم را زیر آب سرد گرفتم و صابون زیادی زدم و کف غلیظ و بزرگی درست شد آیا تعبیری دارد ؟ معبر به این مرد پاسخ دادند تو به فرد مورد علاقه ات خواهی رسید و آینده ی خودت را با ایشان خواهی ساخت و در زندگی شما تاریکی غم و غصه دیده نمی شود همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت

تعبیر خواب شستن دست با آب و صابون

تعبیر خواب شستن دست با آب و صابون: ایجاد تغییرات یکباره و زیاد ، بهتر شدن کیفیت زندگی ،پیدا کردن هدف های مهم ، آشنایی و ارتباط با افراد زیاد ، رسیدن به موفقیت های زیاد، از معانی اصلی این رویا محسوب می شود اگر ببینی که دیگران دست های خود را با آب و صابون می شویند مشکلی دارید که به اندک کمکی آسان می‌شود.علامه طباطبایی نوشته اند اگر ببیند مرده ای مشغول انجام این کار است نیکو نیست و نشان میدهد که در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می‌آید و اگر جایی که آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعی است لیکن سهم بیننده خواب از نتایج آن مختصر است.

تعبیر خواب شستن موی سر با صابون

تعبیر خواب شستن سر یا موی سر با صابون: این دو قسمت نیز از مهمترین بخش ها یا اعضای بدن آدمی هستند و چنان چه شخصی خواب دیده باشد سر و موی خود را با آب و صابون کف دار میکند و می شوید در مورد حوادث و اتفاقات آینده مطلوب صحبت میکند.اخباری که انسان را میدوار می سازد و انگار که روزنه های تازه ای در زندگی شما باز شده است و در مقابل خود راه حل های متفاوتی را برای مشکلاتتان پیدا میکند،استاد طاووسی گفته اند دیدن این رویا به چند معنای مختلف است رو به راه شدن کارها و رسیدن به رضایت و آرامش دومی رها شدن تن و روح آدمی از غم های بزرگ و آزار دهنده ، سومی دور شدن از افرادی که خصلت های بدی همچون بی وفایی در آن ها دیده می شود

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. mmsays:

    سلام خواب دیدم ازدستشویی بیرون میام هرچی میگردم دنبال مایع دستشویی نیست میرم یه تیکه پنیر بر میدارم تو دستام خوردش میکنم ودستامو باهاش زیر شیر اب میشویم

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      معنای بدی ندارد و فقط نشان میدهد در بعضی از موقعیت ها مجبور می شوید تصمیم های خود را تغییر دهید یا در مورد آن تجدید نظر کنید