تعبیر خواب حمله دزد با چاقو

استادی حمید برومند گفته اند اگر خواب دیدی دزدی با چاقو بصورت ناگهانی و در شب هنگام به شما حمله میکند ، تعبیر آن عبور کردن برخی از ناامنی ها ترس ها و یا نگرانی ها از زندگی شماست و ممکن است در روزهای آینده بخاطر اتفاقاتی جدید مضطرب شوید ، اگر دیدی در اثر حمله ی دزد زخمی شدی و یا بخاطر ضربات چاقو زخمی شدی خوب نیست و به این معنی است که افرادی در زمینه ی کار یا احساسات به شما زیان های زیادی وارد میکنند ، به گفته ی شیخ طوسی خون ریزی کردن در اثر حمله ی دزد کم شدن مال و یا زیاد شدن بیماری در بین خانواده ی تعبیر می شود،اگر ببینی در هنگامی که او به شما حمله میکند موفق می شوید تا فرار کنید و یا در برابرش ایستادگی میکنید خوب است و به این علامت است که دشمنان و یا بدخواهان شما قادر نخواند بود تا شما را در زندگی ناامید کنند و زیانی از جانب این افراد به شما نخواهد رسید .
سوال
: خواب دیدم من و برادرم در خانه تنها بودیم و شب روی ایوان دراز کشیده بودیم احساس کردیم که از سمت چینه ی دیوار صداهایی می آید متوجه شدیم دزد به خانه ی ما وارد شده سریع رفتیم چوبدستی ها را از انبار برداشتیم و یواش وارد باغچه شدیم که ناگهان دزد که صورت خودش را با جوراب مشکی پوشانده بود از پشت سر با چاقو به ما حمله ور شد و چند تا چاقو به شکم داداشم زد و خونش روی زمین جاری شد ، من خیلی ترسیده بودم با چوب محک زدم تو سر دزد و برادرم را به بیمارستان بردم ولی متاسفانه به من خبر دادند که فوت شده تعبیرش چیه؟
پاسخ
: به این معناست که در آینده افرادی وارد زندگی شما خواهند شد که متاسفانه ی در این میان برادر شما از این اشخاص ضررهای زیادی را متحمل می شود و ممکن است جنگ روانی زیادی در خانواده ی شما به راه بیفتد

تعبیر خواب حمله دزدان

تعبیر خواب حمله ی دزد با سلاح های سرد به روایت از علامه طباطبایی : چنان چه چهره ی کسانی را که به شما حمله ور شده اند را شناسایی کنید و یقین داشته باشید از اقوام هستند و یا از رفقای خودتان هستند نشانه آن است که دوستی‌های بی بها و ریا کارانه شما را از پا در می‌آورد و در این راه آسیب های جدی و سختی خواهید داد و باید بسیار مراقب خود باشید و با هر کسی رفت و آمد نکنید ، اگر ببینی دزدان به خانه ی فرد مرده ای حمله کرده اند و شما از نزدیک شاهد آن هستید بیانگر آن است که شما در حال انجام کارهای خطرناک هستید و دچار خسران خواهید شد ، اگر دیدی دزد به اعضای خانواده ی شما حمله میکند نشانه آن است که دشمنان برای بدنام کردن شما کوشش خواهند کرد.اگر دیدی قصد مقابله با او را داشتی ولی شما را شکست داد یا از پای در آورد و احساس کردی که مردی نشانه آن است که برای پیش بردن اهدافتان توانایی کافی نخواهید داشت.
بطور کلی حمله ی دزد ها در رویاهای ما و اغلب با وسایل نوک تیزی مثل چاقو قمه و یا گرفتن دزد در خانه که قبلا مطلبی هم راجب به آن ارسال شده است ، نمیتواند آثار زیان بار زیادی داشته باشد بلکه بیشتر پیامد آن یک هشدار است که ممکن است روحیه ی شما توسط افراد ناباب ضعیف و یا شکننده شود و باید در برخورد خود یا معاشرتتان با دیگران دقت کافی داشته باشید تا خدای ناکرده دچار خسران و پشیمانی نشوید

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...