بر چهره پر نور مهدی صلوات ، بر جان و دل صبور مهدی صلوات تا امر فرج شود مهیا بفرست بهر فرج و ظهور مهدی صلوات

تحقیق درباره سوره حجرات

تحقیق درباره سوره حجرات

تحقیق درباره سوره حجرات نشان می دهد از سوره های کوچک قران کریم بوده و هجده آیه دارد. سوره مذکور سیصد و پنجاه و سه کلمه و 1533 حرف دارد. به لحاظ ترتیب نزول این سوره در ردیف صد و ششم قرار گرفته و البته در مدینه بر پیامبر اسلام نازل شده است. سوره حجرات در...

تحقیق درباره سوره هود

تحقیق درباره سوره هود

سوره هود یکی از سوره های مکی است. یعنی در مکه نازل شده و صد و بیست و سه آیه دارد. تحقیق درباره سوره هود نشان می دهد سوره مذکور 1948 کلمه و 8820 حرف دارد. به لحاظ ترتیب نزول این سوره رتبه پنجاه و دو را داشته و معنی لغوی آن در واقع نام یکی از پیامبران خد...

تحقیق درباره سوره حدید

تحقیق درباره سوره حدید

تحقیق درباره سوره حدید نشان می دهد این سوره قران کریم در مدینه منوره نازل شده و بیست و نه آیه دارد. سوره حدید به معنی آهن است و البته در این اسم و مفهوم رازهایی برای اهل تفکر و تعقل نهفته است. سوره حدید برای اهل ایمان داستان های شگفت انگیزی بیان می کند...

تحقیق درباره سوره الرحمن

تحقیق درباره سوره الرحمن

اهمیت سوره ی الرحمن به قدری بالاست که مقاله و تحقیق های فراوانی از دانش آموزان و در اکثر مقاطع و یا حتی دانشجویان خواسته میشود در این مطلب از توپ تاپ طالاعاتی جامع و کامل را راجب خواص سوره الرحمن تهیه کرده ایم که انشاءالله مورد رضایت واقع...